Elektronisch stemmen

Sociale Verkiezingen > Elektronisch stemmen

Tot elektronisch stemmen kan enkel worden overgegaan indien het informaticasysteem aan bepaalde voorwaarden voldoet (o.a. betrouwbaarheid, veiligheid en stemgeheim).[1]

[1] Art. 71-77 wet 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, BS 7 december 2007.