Definitie

Met geregeld vervoer wordt bedoeld het personenvervoer verricht voor rekening van de Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) en de Opérateur de Transport en Wallonie (OTW), ongeacht de capaciteit van het voertuig en ongeacht het soort aandrijving van de gebruikte vervoermiddelen. Dit vervoer wordt verricht volgens de volgende criteria:

  • een welbepaald traject en een welbepaald, geregeld uurrooster;
  • de passagiers worden opgehaald en afgezet aan vooraf vastgelegde halten;
  • dit vervoer is toegankelijk voor iedereen, zelfs indien het verplicht is de reis op voorhand te reserveren.
Het bijzonder geregeld vervoer is het personenvervoer, ongeacht door wie het wordt georganiseerd, van bepaalde categorieën van reizigers met uitsluiting van andere reizigers, op voorwaarde dat dat vervoer geschiedt op de wijze van het geregeld vervoer en dat het wordt uitgevoerd met voertuigen die plaats bieden aan meer dan negen personen (inclusief de bestuurder).