Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) 

De term 'stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag' vervangt sinds 1 januari 2012 de term 'brugpensioen'. In dit stelsel krijgt de oudere ontslagen werknemer een vergoeding ten laste van zijn laatste werkgever als aanvulling op zijn werkloosheidsuitkering.

Aan deze voorwaarden moeten de bedienden voldoen om gebruik te kunnen maken van dit systeem[1]:

  • Leeftijdsvoorwaarde: de werknemer kan er in 2017 vanaf 58 jaar aanspraak op maken, en vanaf 59 jaar in 2018. De vereiste minimumleeftijd moet respectievelijk ten laatste op 31/12/17 en 31/12/18 bereikt zijn en aan het einde van de arbeidsovereenkomst.
  • Loopbaanvoorwaarden:
  • bedienden met een beroepsloopbaan van 33 jaar, waarvan 20 jaar nachtarbeid
  • bedienden met een beroepsloopbaan van minstens 33 jaar, waarvan minstens 5 jaar tijdens de voorbije 10 jaar of 7 jaar tijdens de voorbije 15 jaar in een zwaar beroep.
  • bedienden met een lange loopbaan van 40 jaar
  • Anciënniteitsvoorwaarde : de desbetreffende bediende moet in alle gevallen minstens 10 jaar anciënniteit binnen het bedrijf hebben op het moment van het ontslag.
  • Ontslagen worden door de werkgever
  • Recht hebben op een werkloosheidsuitkering

[1]Koninklijk Besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (BS 8 juni 2007), voor het laatst gewijzigd bij KB van 30 januari 2017, BS 13 februari 2017.