Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) 

Bedienden > Werkloosheid met bedrijfstoeslag

De term 'stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag' vervangt sinds 1 januari 2012 de term 'brugpensioen'. In dit stelsel krijgt de oudere ontslagen werknemer een vergoeding ten laste van zijn laatste werkgever als aanvulling op zijn werkloosheidsuitkering.

Aan deze voorwaarden moeten de bedienden voldoen om gebruik te kunnen maken van dit systeem[1]:

1.

De regeling voor SWT ziet er als volgt uit voor de periode 1/1/2019 t.e.m. 30/06/2021 :

Vanaf 59 jaar voor bedienden met 33 jaar loopbaan, waarvan

  • 20 jaar nachtarbeid of
  • tewerkstelling in zwaar beroep

en mits 10 jaar anciënniteit in de onderneming;


Vanaf 59 jaar voor bedienden met 35 jaar loopbaan of tewerkstelling in zwaar beroep en mits 10 jaar anciënniteit in de onderneming;


Vanaf 59 jaar voor bedienden met een lange loopbaan 40 jaar en mits 10 jaar anciënniteit in de onderneming.

2. Ontslagen worden door de werkgever

3. Recht hebben op een werkloosheidsuitkering

[1]Koninklijk Besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (BS 8 juni 2007), voor het laatst gewijzigd bij KB van 30 januari 2017, BS 13 februari 2017.