Werkkledij

 

Geregeld vervoer Bijzonder geregeld vervoer Ongeregeld vervoer
De werkgever levert, onderhoudt en vervangt werkkledij.  Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding
De werkgever stelt geen werkkledij ter beschikking. 8,05 €/maand 7,44 €/maand 7,44 €/maand
De werkgever levert en vervangt werkkledij. 26,88 €/jaar 17,10 €/jaar 17,10 €/jaar

Bovendien is het rijdend personeel van de VVM-exploitanten vanaf 1 januari 2003 verplicht het VVM-basisuniform te dragen.

Opgelet! De kledijmassa wordt voor het rijdend personeel van de VVM-exploitanten vanaf 1 januari 2014 uitgebreid met de sjaal, de muts, het thermisch ondergoed (2-delig) en de fleece.


 CAO 17 juli 1991 toekenning van een forfaitaire vergoeding voor werkkledij (uniform) aan het rijdend personeel van de ondernemingen van openbare autobusdiensten. 

CAO 18 december 2007 met betrekking tot de sociale programmatie 2007-2008, algemeen verbindend verklaard bij KB 29 juni 2008, BS 13 oktober 2008. 

CAO 21 november 2013 betreffende de sociale programmatie 2013-2014 voor het rijdend personeel van de VVM-exploitanten.