Werkkledij

De volgende mogelijkheden bestaan:


De voorgaande bepalingen zijn niet van toepassing op werkgevers die gratis een volledig uniform ter beschikking stellen en het ook onderhouden, herstellen en vervangen.

Bovendien is het rijdend personeel van de VVM-exploitanten vanaf 1 januari 2003 verplicht het VVM-basisuniform te dragen.

Opgelet! De kledijmassa wordt voor het rijdend personeel van de VVM-exploitanten vanaf 1 januari 2014 uitgebreid met de sjaal, de muts, het thermisch ondergoed (2-delig) en de fleece.


[1] Art. 2 CAO 17 juli 1991 toekenning van een forfaitaire vergoeding voor werkkledij (uniform) aan het rijdend personeel van de ondernemingen van openbare autobusdiensten.

[2] Art. 2, § 2 CAO 21 november 2013 betreffende de sociale programmatie 2013-2014 voor het rijdend personeel van de VVM-exploitanten.

[3] Art. 2 CAO 17 juli 1991 toekenning van een forfaitaire vergoeding voor werkkledij (uniform) aan het rijdend personeel van de ondernemingen van openbare autobusdiensten, gewijzigd door CAO 18 december 2007 met betrekking tot de sociale programmatie 2007-2008, algemeen verbindend verklaard bij KB 29 juni 2008, BS 13 oktober 2008 (CAO 18 december 2007).

[4] Art. 2, § 3 CAO 21 november 2013 betreffende de sociale programmatie 2013-2014 voor het rijdend personeel van de VVM-exploitanten.

[5] Art. 2 CAO 17 juli 1991 toekenning van een forfaitaire vergoeding voor werkkledij (uniform) aan het rijdend personeel van de ondernemingen van openbare autobusdiensten, gewijzigd door CAO 18 december 2007.