Voertuigen, kilometers en passagiers

Voertuigen

De belangrijkste instrumenten waar de mensen uit de autobus- en autocarsector mee werken zijn uiteraard de voertuigen.

Hieronder vindt u een verslag van het voertuigenpark.  

Kilometers

Met behulp van enquêtegegevens en gegevens die door De Lijn en de TEC werden verstrekt kunnen we een schatting maken het aantal kilometers dat het geregeld vervoer afgelegd heeft. Deze cijfers zijn hier beschikbaar.

Passagiers

Gegevens van passagiers zijn voorlopig enkel beschikbaar voor het geregeld vervoer