Voertuigen, kilometers en passagiers

Voertuigen

De belangrijkste instrumenten waar de mensen uit de autobus- en autocarsector mee werken zijn uiteraard de voertuigen. Hieronder vindt u een overzicht van het voertuigenpark per subsector en per Euronorm (per 1/1/2016).

Een belangrijke indicator voor het gebruik van de voertuigen is het aantal gebruiksdagen per jaar. De cijfers uit de tabel hieronder geven het gemiddeld aantal gebruiksdagen weer per subsector. De cijfers werden geschat met behulp van zelf-verzamelde enquêtegegevens.

 

  2016 2017
Geregeld 274 -
Bijzonder geregeld 182 241
Ongeregeld 205 188
 Internationaal geregeld - 238

Kilometers

Met behulp van enquêtegegevens en gegevens die door De Lijn en de TEC werden verstrekt konden we een schatting maken het aantal kilometers dat de vloot in het jaar 2016 afgelegd heeft.

Table Demo
 Geregeld   Bijzonder geregeld   Ongeregeld 
 107 219 650   117 137 853   144 489 247 

Passagiers

Gegevens van passagiers zijn voorlopig enkel beschikbaar voor het geregeld vervoer. U vindt die cijfers hier.