Voertuigen, kilometers en passagiers

Voertuigen

De belangrijkste instrumenten waar de mensen uit de autobus- en autocarsector mee werken zijn uiteraard de voertuigen. Hieronder vindt u een overzicht van het voertuigenpark per subsector en per Euronorm (per 1/1/2016).

Een belangrijke indicator voor het gebruik van de voertuigen is het aantal gebruiksdagen per jaar. De cijfers uit de tabel hieronder geven het gemiddeld aantal gebruiksdagen weer per subsector. De cijfers werden geschat met behulp van zelf-verzamelde enquêtegegevens.

Kilometers

Met behulp van enquêtegegevens en gegevens die door De Lijn en de TEC werden verstrekt konden we een schatting maken het aantal kilometers dat de vloot in het jaar 2016 afgelegd heeft.

Année/services  Services réguliers   Services spécialisés   Services occasionnels 
2016  106 509 972   117 137 853   144 489 247 
2017 105 683 652 111 069 729
2018 106 771 120
2019 108 586 112

Passagiers

Gegevens van passagiers zijn voorlopig enkel beschikbaar voor het geregeld vervoer. U vindt die cijfers hier.