Tussenkomst in de Kosten voor het Behalen van het Rijbewijs D en de Vakbekwaamheid

Het Sociaal Fonds komt tussen in de kosten voor de basisopleiding en de examenkosten voor het behalen van het rijbewijs en de vakbekwaamheid D(E) via de vrije opleiding. Een bedrag van maximaal 700 euro kan terugbetaald worden per ingediende aanvraag[1]. Per bedrijf mag deze tussenkomst gevraagd worden voor maximum 4% van het aantal tewerkgestelde arbeiders, met een minimum van één persoon.

Indien het Sociaal Fonds vaststelt dat een werkgever na betaling van de tussenkomst door het Sociaal Fonds toch nog een terugbetaling voor de kosten van het rijbewijs van zijn werknemer vordert, dient hij de verkregen tussenkomst van het Sociaal Fonds alsnog aan deze laatste terug te betalen.

De terugbetaling wordt uitgevoerd op basis van bewijsstukken en formulieren die kunnen worden gedownload op de website van het Sociaal Fonds (zie nuttige adressen).


[1] CAO 18 maart 2010 tussenkomst van het sociaal fonds in de kosten voor het behalen van het rijbewijs en van de vakbekwaamheid D(E) van de werklieden van de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer, algemeen verbindend verklaard bij KB 10 september 2010, BS 27 oktober 2010.