Traumabegeleiding

Het Sociaal Fonds heeft een contract afgesloten met de onderneming IVP/POBOS die gespecialiseerd is in traumabegeleiding[1]. Sedert 1 september 2002 kunnen alle werknemers van de sector in geval van nood, 24/24u beroep doen op deze service.

Wie kan hiervan genieten?

Alle werknemers van de sector ingeschreven bij de RSZ.

Hoe werkt het systeem?

De werknemer die het slachtoffer is geworden van een traumatische gebeurtenis en geholpen wenst te worden, telefoneert naar « Info Trauma», op het nummer 0800/11.0.11, waar hij telefonische begeleiding en hulp krijgt. Deze wordt verleend door opgeleide specialisten. Op basis van dit eerste onderhoud wordt besloten of verdere begeleiding wenselijk is.

De werkgever moet zijn goedkeuring geven voor het dragen van de interventiekosten:

  • als de werkgever zijn goedkeuring geeft, kan de werknemer gebruik maken van de psychologische begeleiding op kosten van de werkgever;
  • als de werkgever zijn goedkeuring niet geeft, kan de werknemer beslissen de consultatiekosten zelf te dragen.

Vóór iedere interventie in het kader van een nieuw dossier zal de werkgever een document krijgen van het Sociaal Fonds waarop hij zijn akkoord al dan niet kan geven.

Wat is een traumatische gebeurtenis?

Een verkeersongeval met ernstige gewonden, een (gewapende) overval, een diefstal, een aanranding, ...

Wat met ongevallen in het privéleven?

De werkgever kan ook zijn goedkeuring geven voor een interventie naar aanleiding van een traumatische gebeurtenis in het privéleven, omdat dit een invloed kan hebben op het professioneel leven van de werknemer.

[1] CAO 16 oktober 2007 betreffende psychologische bijstand ten voordele van de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en van de autocarondernemingen, algemeen verbindend verklaard bij KB 18 mei 2008, BS 9 juli 2008.