Tijdskrediet en landingsbanen bedienden

Bedienden > Tijdskrediet en landingsbanen bedienden

De CAO tijdskrediet wordt verlengd voor de periode 01/07/2019 t.e.m. 30/06/2021 met volgende aanpassingen:

  • recht op 24 maanden voltijds of halftijds tijdskrediet motief zorg en opleiding;
  • voor bedienden met minstens 5 jaar anciënniteit in de onderneming: recht op 51 maanden voltijds of halftijds tijdskrediet met motief zorg (zorg voor kind tot 8 jaar, palliatieve verzorging, verzorging zwaar ziek gezins- of familielid);
  • voor bedienden met minstens 5 jaar anciënniteit in de onderneming: recht op 36 maanden voltijds of halftijds tijdskrediet met motief opleiding;
  • landingsbanen : recht op 1/5 landingsbaan vanaf 55 jaar en op halftijdse landingsbaan vanaf 57 jaar voor de bedienden met een lange loopbaan van 35 jaar, de bedienden met 20 jaar nachtarbeid en deze die gewerkt hebben in een zwaar beroep; dit geldt vanaf 01/01/2019 t.e.m. 31/12/2020;
  • aanvullende uitkering van het sociaal fonds: deze blijft behouden voor bedienden die 1/5 eindeloopbaan starten vanaf 60 jaar en voor diegenen die 1/5 eindeloopbaan starten vanaf 55 jaar (lange loopbaan 35 jaar, zwaar beroep en 20 jaar nachtarbeid). Zij bedraagt 73,50 EUR per maand en wordt jaarlijks geïndexeerd vanaf 01/01/2020. De regeling geldt van 01/01/2019 t.e.m. 30/06/2021.

Voor meer informatie over tijdskrediet, zie "Algemene regelgeving" van hoofdstuk "Reglementering gemeenschappelijk aan het geregeld, bijzonder geregeld en ongeregeld vervoer".