Tabel van de Personeelsbewegingen Tijdens het Boekjaar

Sociale Balans > Methodologische Toelichting > Tabel van de Personeelsbewegingen Tijdens het Boe...

Intredingen (rubriek 205)

Het gaat om nieuwe inschrijvingen van werknemers in het personeelsregister.
In het volledig model van de sociale balans wordt dit aantal opgesplitst:

 • volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
 • voor een onbepaalde tijd (rubriek 210)
 • voor een bepaalde tijd (rubriek 211)
 • voor de uitvoering van een duidelijk omschreven werk (rubriek 212)
 • voor een vervangingsovereenkomst (rubriek 213)

Uittredingen (rubriek 305)

Het gaat over de ingeschreven contractbeëindigingen tijdens het boekjaar. In het volledig model van de sociale balans wordt dit aantal opgesplitst:

 • volgens het type contract (rubrieken 310 tot 313)
 • volgens de reden van vertrek (rubrieken 340 tot 343)
 • pensioen
 • brugpensioen
 • afdanking

Onder deze rubriek kunnen enkel de reden van ontslag door de werkgever opgenomen worden, ontslag wegens een grove fout, ontslag met een opzegperiode of contractbreuk door de werkgever. De andere vormen van afdanking zoals het ontslag omwille van overmacht en de beëindiging van het contract ten gevolge van wederzijdse toestemming dienen opgenomen te worden in de rubriek "andere reden".

 • andere reden (343 tot 350)

De omzetting van het totaal aantal in- en uittredingen in voltijdse equivalenten gebeurt door het aantal voltijdse werknemers toe te voegen aan het aantal deeltijdse werknemers in verhouding tot hun op dat ogenblik overeengekomen arbeidsduur.

De verschillende opsplitsingen dienen overeen te stemmen met de totalen die voorkomen onder rubriek 205 of 305. De volgende coherentievergelijkingen moeten worden nagezien: 220+221+222+223+230+231+232+233 = 205