Syndicaal verlof

Vanaf 1 januari 2016 wordt een sectorale regeling ingevoerd met betrekking tot syndicaal verlof volgens de volgende principes en modaliteiten[1]:

  • 2 dagen per jaar per effectief verkozene in de OR en het CPBW;
  • 1 dag per jaar per verkozen plaatsvervanger in de OR en het CPBW;
  • het syndicaal verlof wordt toegekend per verkozene, abstractie makend van eventuele dubbele mandaten OR en CPBW;
  • het syndicaal verlof is niet overdraagbaar naar een volgend kalenderjaar en tussen rechthebbenden;
  • het syndicaal verlof wordt minstens 14 kalenderdagen op voorhand aangevraagd;
  • bij de planning van het verlof wordt in overleg tussen de werkgever en de betrokken vakbondsorganisatie rekening gehouden met de arbeidsorganisatie;
  • het syndicaal verlof wordt in volle dagen opgenomen.

[1] CAO 17 december 2015 betreffende het syndicaal verlof