Sociaal Fonds

Het Sociaal Fonds voor Werklieden van de Ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten (Sociaal Fonds) is een paritair orgaan dat samengesteld is uit de vertegenwoordigers van de twee werknemersorganisaties (CCOD - CVD Transcom en BTB) en de vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie (FBAA) en dat werd opgericht op 19 juni 1967.

In samenwerking met VDAB, Forem en later Bruxelles Formation werd een eigen opleiding voor de sector ingericht. In 1975 ontstond het eerste opleidingscentrum. Vandaag beschikt het Sociaal Fonds over 22 opleidingsvoertuigen verspreid over de verschillende opleidingscentra. Na de start van de opleiding in 1975 werden een groot aantal dienstverleningen aangeboden:

 • 1975: beroepsopleiding
 • 1980: vergoeding voor het verlies van het getuigschrift van medische schifting
 • 1985: invoering van het brugpensioen vanaf 58 jaar
 • 1991: voorschot op de eindejaarspremie
 • 1992: legitimatiekaart voor de deeltijdse werknemers
 • 1994: vrijverkeerkaarten voor de tussen 01/01/78 en 31/12/92 bruggepensioneerde en gepensioneerde werknemers van de geregelde diensten
 • 1996: invoering van de Arbeidskaart
 • 1997: invoering van de permanente opleiding van werknemers
 • 1999: oprichting van de vzw "Formation Car & Bus Opleiding" (FCBO)
 • 2002:
 • Aanwerving sectorconsulenten
 • invoering van psychologische begeleiding
 • 2003: invoering bestuurderspool
 • 2004: opstarten interactief opleidingsplatform: www.fcbo.net
 • 2005: ontwikkeling van de beroepstitels
 • 2006:
 • update van de sectorale overeenkomsten met de partners van de beroepsopleiding
 • terugbetaling bestuurderskaarten digitale tachograaf
 • 2007: onderhandelingen voor het Pensioenplan werden afgerond
 • 2008: invoering Sectoraal Pensioenplan
 • 2009: voorbereiding opstart bijkomende activiteiten tengevolge van het Interprofessioneel Protocolakkoord
 • 2010: opstart activiteiten Interprofessioneel Protocolakkoord
 • tussenkomst opleidingstijd
 • hospitalisatieverzekering
 • tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs d en de vakbekwaamheid via de vrije filière
 • 2011: verhoging opleidingstijd van 50% naar 60% (plus forfaitair bedrag 25 of 50 euro)

De activiteiten van het Sociaal Fonds worden gefinancierd door de sociale bijdrage gestort door de werkgevers (4,60% vanaf 2011).

Sociaal Fonds
Metrologielaan, 8
1130 BRUSSEL
Tel: (02) 245.07.61
Fax: (02) 245.79.18
E-mail: info@sociaalfondssocial.beInternet: www.sociaalfondssocial.be