Slecht weer

Wanneer arbeiders door het slechte weer niet meer kunnen werken, kan de werkgever hen tijdelijk werkloos stellen wegens slecht weer[1]:


Indien de werkgever de werklieden niet tijdig verwittigd en zij zich toch aanbieden op het werk, is hij een dag loon verschuldigd.[2] Er komt slechts een einde aan de schorsing indien de werkman ervan op de hoogte wordt gebracht dat het werk kan worden hervat. Indien de werkgever geen mededeling verricht of een voortijdige mededeling, moet hij gedurende zeven dagen vanaf de eerste effectieve werkloosheidsdag het normale loon betalen. Voor de daaropvolgende dagen tot aan het einde van de maand moet hij een begrensd loon betalen (thans vastgesteld 2.370,76 euro per maand). Indien hij de mededeling laattijdig doet, moet hij de eerste zeven dagen vanaf de eerste dag van de werkelijke schorsing het normale loon betalen. Voor de daaropvolgende dagen tot de dag vóór verzending van de laattijdige mededeling moet hij voormeld begrensd loon betalen.

Cumulatieve voorwaarden

  • ongunstige weersomstandigheden maken het werk onmogelijk
  • de werkgever moet de werkman en de RVA verwittigen
  • er bestaat een oorzakelijk verband tussen het slechte weer en de in uitvoering zijnde werken
  • de werknemer heeft zijn volledige dagen inhaalrust opgenomen


Loonwaarborg

De werkgever is er niet toe gehouden het loon te betalen tijdens de periode van de schorsing. Gedurende deze periode ontvangen de werklieden een uitkering van de RVA. 

Melding RVA

Elektronisch via https://www.sociale-zekerheid.be rubriek Werkgevers > Sociale risico's > Tijdelijke werkloosheid en validatieboek of via gestructureerde berichten: eerste effectieve werkloosheidsdag van elke kalendermaand. Weet de werkgever zeker dat er werkloosheid zal zijn, dan mag hij de mededeling reeds versturen de dag van de gewoonlijke activiteit die voorafgaat aan de eerste werkloosheidsdag.

Formulieren voor de werknemer

ControleformulierC 3.2 A.

Betaalformulier C 3.2-WERKGEVER (mag vervangen worden door een elektronische aangifte). Vooraleer het betaalformulier af te geven vult de werkgever de identiteitsgegevens in en vermeldt hij het nummer van het betaalformulier in het papieren of elektronisch validatieboek.

Gratis via de dienst economaat van het werkloosheidsbureau van de RVA.


Opgelet! Indien de werkgever de werklieden niet tijdig verwittigd en zij zich toch aanbieden op het werk, is hij een dag loon verschuldigd.[1] Er komt slechts een einde aan de schorsing indien de werkman ervan op de hoogte wordt gebracht dat het werk kan worden hervat. Indien de werkgever geen mededeling verricht of een voortijdige mededeling, moet hij gedurende zeven dagen vanaf de eerste effectieve werkloosheidsdag het normale loon betalen. Voor de daaropvolgende dagen tot aan het einde van de maand moet hij een begrensd loon betalen (thans vastgesteld 2.370,76 euro per maand). Indien hij de mededeling laattijdig doet, moet hij de eerste zeven dagen vanaf de eerste dag van de werkelijke schorsing het normale loon betalen. Voor de daaropvolgende dagen tot de dag vóór verzending van de laattijdige mededeling moet hij voormeld begrensd loon betalen. 

[1] Art. 27 Arbeidsovereenkomstenwet.