Sectoraal Arbeidsreglement

Het arbeidsreglement voor de sector werd bij algemeen verbindend verklaarde CAO vastgelegd.

Het arbeidsreglement bepaalt samen met de individuele arbeidsovereenkomst de algemene arbeidsvoorwaarden. De verplichting om een arbeidsreglement op te stellen rust bij de werkgever. Op ondernemingsniveau kan besloten worden om het sectoraal arbeidsreglement toe te passen.

Elke werknemer dient bij zijn indiensttreding een kopie van het arbeidsreglement. Elke werknemer dient eveneens een kopie te ontvangen van iedere wijziging ervan. Dit is een absolute verplichting, omdat bij niet naleving ervan, de werknemer niet gebonden is door de bepalingen van het arbeidsreglement. De werkgever heeft er dus alle belang bij een schriftelijk bewijs te hebben dat hij een exemplaar heeft overhandigd.