Permanente Vorming

Om te mogen rijden met een bus of autocar moeten professionele chauffeurs, naast een geldig rijbewijs D of D1, beschikken over een geldig bewijs van vakbekwaamheid (klik hier voor meer informatie). Dit bewijs van vakbekwaamheid heeft een beperkte geldigheid van 5 jaar. Om de geldigheid van de vakbekwaamheid te verlengen moeten chauffeurs 35 uren opleiding volgen.

Vastgeklikte rechten

Wie zijn rijbewijs haalde vóór 10 september 2008 werd geacht zijn vakbekwaamheid te hebben verworven door ervaring en werden dus vrijgesteld van het examen basiskwalificatie. In dat geval was de vakbekwaamheid geldig tot 9 september 2015.

De chauffeurs die hun rijbewijs daarentegen vanaf 10 september 2008 behalen, moeten een examen afleggen om de basiskwalificatie te bekomen. Deze is 5 jaar geldig vanaf het behalen ervan.

35 uren opleiding

Om te voldoen aan de nascholingsverplichting, kunnen verschillende opleidingen gevolgd worden. Deze bestaan meestal uit dagopleidingen die voor 7 uren tellen. Men is dus vrij om verschillende opleidingen te combineren om zo de verplichte 35 uren in te vullen. Hierbij moet men zich echter aan enkele regels houden:

Chauffeurs moeten ten minste 1 opleiding per thema volgen.

Er zijn 3 thema's waaronder de opleidingen van de nascholing in het kader van de vakbekwaamheid kunnen vallen:

  • nascholing in rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften;
  • toepassing van de voorschriften;
  • gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek.

Ten minsten 3 uren opleiding vinden plaats aan het stuur van een voertuig

Van de 35 uren opleiding die de chauffeur moet volgen, zullen er minsten 3 aan het stuur moeten plaatsvinden. Deze 3 uren kunnen samengesteld worden uit verschillende kortere periodes achter het stuur die verspreid kunnen zijn over verschillende opleidingen.

Opgelet!: chauffeurs die hun rijbewijs behaalden vóór 1 februari 2013 en hun vakbekwaamheid nog niet verlengden (zij zitten in de eerste cyclus), kunnen volledig vrij opleidingen kiezen voor de invulling van de 35 uren. Op hen zijn de twee voorgaande regels dus niet van toepassing.