Maandelijks Prestatieblad

Ongeregeld vervoer > Maandelijks Prestatieblad

Een maandelijks prestatieblad werd ingevoerd vanaf 1 juli 2009. Het prestatieblad wordt in 2 exemplaren opgesteld (één bestemd voor de chauffeur en één bestemd voor de werkgever) en dient de volgende minimale voorschriften te bevatten:

  • de periode van referentie;
  • de identificatie van de werkgever;
  • de naam en de voornaam van de werknemer;
  • de anciënniteit van de werknemer in het bedrijf;
  • de dag en de datum van de dagelijkse prestaties;
  • de aard en de duur van de dagelijkse prestaties
  • de gelijkstellingen en afwezigheden zoals ziekte, arbeidsongeval, tijdelijke werkloosheid, verlofperiode, klein verlet, feestdag, inhaalrust zondagwerk, enz.;
  • de eventuele opmerkingen;
  • de opmaakdatum van het prestatieblad.[1]

[1] CAO 4 mei 2009 tot invoering van een prestatieblad in de ondernemingen die ongeregeld vervoer verzekeren, algemeen verbindend verklaard bij KB 19 november 2009, BS 14 april 2010.