Loonstelsel

Garagepersoneel > Loonstelsel

Het garagepersoneel, tewerkgesteld in de personenvervoerbedrijven, valt eveneens onder de bevoegdheid van het Nationaal Paritair Comité voor het Vervoer.

In de bedrijven voor personenvervoer worden echter wel de beroepsclassificatie en de basisuurlonen van het Paritair Comité nr.112 (garagebedrijf) toegepast.[1]

CAO 22 april 2010 voert een nieuwe beroepsclassificatie in die van toepassing is sinds 1 september 2010.[2]

Op 1 februari 2018 worden de minimumlonen (spanning 100) en de reële lonen van het garagepersoneel geïndexeerd (1,84). Hieronder de minimumlonen van toepassing vanaf 1 februari 2018:  

[1] Art. 2 CAO 23 oktober 1990 met betrekking tot de vaststelling van de uurlonen van het garagepersoneel.

[2] CAO 22 april 2010 inzake beroepenclassificatie (vervangt CAO 23 maart 1993 inzake beroepenclassificatie, algemeen verbindend verklaard bij KB 23 november 2000, BS 8 maart 2001).