Loonstelsel

Garagepersoneel > Loonstelsel

Wettelijke basis: 

- CAO 23 oktober 1990 met betrekking tot de vaststelling van de uurlonen van het garagepersoneel.

- CAO 22 april 2010 inzake beroepenclassificatie. 

Het garagepersoneel, tewerkgesteld in de personenvervoerbedrijven, valt eveneens onder de bevoegdheid van het Nationaal Paritair Comité voor het Vervoer.

In de bedrijven voor personenvervoer worden echter wel de beroepsclassificatie en de basisuurlonen van het Paritair Comité nr.112 (garagebedrijf) toegepast.

CAO 22 april 2010 voert een nieuwe beroepsclassificatie in die van toepassing is sinds 1 september 2010.

Op 1 Februari 2020 worden de minimumlonen (spanning 100) en de reële lonen van het garagepersoneel geïndexeerd (0,74%). Hieronder de nieuwe minimumlonen:  

 

Categorieen Spanning 38u/week
A.1   - 13,94€
A.1.1 A.1 met 10 jaar anciënniteit in de onderneming 100 14,58€
A.1.2 A.1 met 20 jaar anciënniteit in de onderneming 105 15,31€
A.2   100 14,58€
A.2.1 A.2 met 10 jaar anciënniteit in de onderneming 105 15,31€
A.2.2 A.2  met 20 jaar anciënniteit in de onderneming 110 16,04€
B.1   110 16,04€
B.2   116 16,91€
C.1   122 17,79€
C.2   128 18,66€
D.1   134 19,54€
D.2   140 20,41€