Legitimatiekaart

Sinds 1 januari 1970 wordt een jaarlijkse premie, ook genoemd "legitimatiekaart", toegekend aan de arbeid(st)ers die sedert minimum één jaar lid zijn van één der representatieve interprofessionele werknemersorganisaties vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek, op voorwaarde dat zij voorkomen op de door de werkgevers aan de RSZ overgemaakte aangiften voor het tweede kwartaal van elk jaar.

Het bedrag van de jaarlijkse premie wordt vastgesteld op[1]:

  • Voltijdse arbeid(st)er 145 euro
  • Deeltijdse arbeid(st)er ingeschreven bij de werkloosheid 72,50 euro

De jaarlijkse premie wordt uitbetaald door de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties.

De toekenningvoorwaarden en het bedrag van de jaarlijkse premie kunnen bij CAO worden gewijzigd op voorstel van de Raad van Beheer van het Sociaal Fonds.

De jaarlijkse premie kan slechts worden uitbetaald aan de werklieden en werksters die de sociale vrede hebben geëerbiedigd. De betrokken paritaire subcomités zullen de betwiste gevallen regelen.

[1] Art. 3 CAO 21 december 2017 jaarlijkse premie.