Jaar verslag & Strategisch Plan 

Strategisch Plan

Het ICB wil de sector van het betaalde collectieve personenvervoer over de weg bevorderen en ondersteunen. Om dit doel te bereiken stelt het Instituut om de 4 jaar een strategisch plan op dat de verschillende taken specificeert en, voor zover mogelijk, concreter maakt. 

Jaar Verslag

Verslag 2019

Elk jaar stelt het ICB een activiteitenverslag op met de evolutie en de stand van zaken van de projecten die in het Strategisch Plan worden voorgesteld.  

De missie van het ICB

Als studiedienst van de sector van autobus en autocarbedrijven objectieve analyses en onderzoek uitvoeren van waaruit relevante dienstverlening kan ontwikkeld worden voor stakeholders in de sector. 

Onze visie voor 2025

Na afloop van het Stratigisch Plan wil het ICB de volgende zaken gerealiseerd hebben:

  • Het erkend referentiepunt zijn voor objectieve informatie en kennis over de sector van het collectief autobus- en autocarvervoer.
  • Het centrale aanspreekpunt voor onderzoek zijn voor alle stakeholders van de sector van het collectief autobus- en autocarvervoer.

Kernwaarden

Strategische doelstellingen

Het ICB zal alle stakeholders van de sector toegang geven tot: 
  • de statistische, juridische en operationele informatie die ze over de sector nodig hebben 
  • de kennis over technologische, juridische en socio-maatschappelijke evoluties die de sector kunnen beïnvloeden en mogelijke ondersteuning om zich eraan aan te passen 
  • de onderzoekscompetenties om onderwerpen met een sectoraal belang uit te diepen

Het ICB zal daarnaast haar identiteit als kenniscentrum valoriseren voor alle stakeholders. Dat wil zeggen dat het ICB zal werken aan haar bekendheid en haar erkenning als expertisecentrum.