Financiële Analyse

De sector van het bezoldigd collectief personenvervoer over de weg heeft de laatste decennia heel wat wijzigingen ondergaan en dit op het vlak van de drie subsectoren, met name de geregelde, bijzonder geregelde en ongeregelde diensten. Deze wijzigingen waren het gevolg van nieuwe wetgevingen, zowel op Europees als op nationaal en regionaal niveau, maar ook van veranderde economische situaties. Daarom zullen de toekomstige wetgevingen en economische omstandigheden verder de ontwikkeling van de sector bepalen.

In een dergelijk wijzigend klimaat is het uiterst interessant om te beschikken over een economisch overzicht van de sector op basis van de analyse van een aantal economische indicatoren. In 2007 realiseerde het ICB voor het eerst dergelijke economische analyse van de privé-ondernemingen actief in de sector van het bezoldigd collectief personenvervoer over de weg.

Het belang van deze studie situeert zich op verschillende vlakken. Vooreerst biedt ze alle betrokken actoren, overheden, beroeps- en syndicale organisaties een algemeen economisch inzicht in de sector.

Alle belanghebbenden personen kunnen de nodige informatie putten om een beleid uit te stippelen dat de verdere ontwikkeling van een gezonde en sterke sector mogelijk maakt. Deze ontwikkeling is onontbeerlijk, gezien de belangrijke rol die de sector speelt in de ontwikkeling van de duurzame mobiliteit. Tenslotte geeft de studie de mogelijkheid aan ondernemingen om hun eigen indicatoren te spiegelen aan deze van de sector (benchmarking).

De economische analyse gebeurde op op basis van de jaarrekeningen neergelegd bij de NBB voor de periode 2015-2017. Hierbij komen financiële indicatoren aan bod en werden allerhande ratio's inzake de toegevoegde waarde van de sector geanalyseerd.

Deze studie werd ter kennis gebracht aan verschillende actoren van de sector en als gevolg van de positieve reacties besloot het ICB deze analyse periodiek te actualiseren om zo de meest recentste resultaten aan te bieden.