Gewaarborgd dagloon en tijdelijke werkloosheid

1. Gewaarborgd dagloon

Met betrekking tot de betaling van de chauffeurs is artikel 27 van de Wet op de Arbeidsovereenkomsten van 03/07/1978 van toepassing.

Dit artikel bepaalt dat een werknemer recht heeft op het gewaarborgd dagloon in de volgende gevallen :

· hij komt niet of te laat toe op het werk.

Hij heeft recht op het volledig dagloon, indien aan de volgende voorwaarden voldaan is:

  • hij is arbeidsgeschikt bij het begin van de dag;
  • hij heeft zich normaal naar het werk begeven;
  • de oorzaak van de vertraging of het niet-toekomen moet hem overkomen zijn op de weg naar het werk;
  • deze oorzaak is onafhankelijk van zijn wil (bv. slechte weersomstandigheden).

· hij komt toe op het werk, maar kan het werk niet beginnen of verderzetten.

Ook in dat geval heeft hij recht op het volledig dagloon, indien aan de volgende voorwaarden voldaan is :

  • hij is arbeidsgeschikt bij de aanvang van de prestatie;
  • de reden waarom hij het werk niet kan beginnen of verderzetten is onafhankelijk van zijn wil (bv. de slechte weersomstandigheden).

2. Tijdelijke werkloosheid

De mogelijkheid bestaat om arbeiders tijdelijk werkloos te stellen ingevolge slecht weer.

Om in aanmerking te komen hiervoor, moet de werkgever de arbeiders op voorhand verwittigen dat zij zich niet op het werk moeten aanmelden. Dit kan op om het even welke wijze gebeuren. Indien de werkgever de arbeiders niet tijdig verwittigt en zij zich toch op het werk aanbieden, is hij voor de hele dag loon verschuldigd (zie hierboven).

De werkgever moet eveneens een mededeling doen aan de RVA. Dit moet gebeuren op de eerste effectieve werkloosheidsdag of op de dag van gewoonlijke activiteit die daarop volgt.

Deze mededeling wordt verstuurd aan het regionaal werkloosheidsbureau.

Daarnaast bestaat eveneens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Ook in dit geval moet de RVA zo snel mogelijk verwittigd worden.

Deze vorm van tijdelijke werkloosheid kan ook slechts voor een hele arbeidsdag (en niet voor een halve) toegekend worden.