Gemeenschappelijke bepalingen

De werkman heeft recht op een supplement bovenop de werkloosheidsuitkeringen wegens schorsing van de uitvoering van zijn overeenkomst, voor elke dag waarop hij niet heeft gewerkt. Het minimumbedrag van het supplement wordt bepaald op twee euro per dag waarop hij niet heeft gewerkt.[1]


[1] Art. 51, § 8 Arbeidsovereenkomstenwet.