FCBO

Op 22 februari 2000 werd de vzw Formation Car & Bus Opleiding opgericht. FCBO voorziet permanente opleiding aan werknemers die al in de sector tewerkgesteld zijn. Om in deze permanente opleiding te kunnen voorzien wordt in de CAO van 13 september 2010 een bijdrage van 0,2% op de aangegeven bruto loonmassa van de werklieden vastgelegd[1].

De belangrijkste doelstelling is het bijstaan van Belgische autobus- en autocarondernemingen, en hun chauffeurs, in het voldoen aan de eisen inzake permanente vorming van beroepschauffeurs. Het wegnemen of verkleinen van allerlei obstakels in de organisatie van deze permanente vorming zoals kostprijs, gebrek aan flexibiliteit, onaangepast opleidingsaanbod, monotone methodieken, ... is één van de kerntaken van FCBO.

Om aan deze opdracht te voldoen, biedt FCBO:

  • een breed gamma aan gevarieerde theoretische en praktische opleidingsmodules
  • de mogelijkheid om het programma in het bedrijf aan te bieden
  • het gebruik van twee hoogwaardige autobus- en autocarsimulatoren
  • begeleiding bij de opmaak van een opleidingsplan op bedrijfsniveau
  • advies bij het gebruik van alle mogelijke subsidiekanalen
  • de garantie op het voldoen aan alle erkenningsvoorwaarden
  • een volledige en actuele informatiemap

FCBO garandeert een continue gepersonaliseerde begeleiding via de sectorconsulenten die constant te bereiken zijn via info@fcbo.be.

Formation Car & Bus Opleiding vzw
Metrologielaan, 8
1130 BRUSSEL
Tel: (02) 240.16.70
Fax: (02) 245.79.18
E-mail : info@fcbo.be
Internet: https://www.fcbo.be


[1] Art. 3 CAO 13 september 2010 tot vastlegging van de patronale bijdrage aan het Sociaal Fonds voor de werklieden van de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten, algemeen verbindend verklaard bij KB 12 januari 2011, BS 11 februari 2011.