Definitie Ongeregeld Vervoer

Ongeregeld vervoer > Definitie Ongeregeld Vervoer

Met ongeregeld vervoer wordt bedoeld het vervoer dat niet aan de definitie van geregeld vervoer, met inbegrip van de bijzondere vormen van geregeld vervoer, beantwoordt en dat met name wordt gekenmerkt door het transport van vooraf samengestelde groepen, op initiatief van een opdrachtgever of van de vervoerder zelf. Onder ongeregeld vervoer wordt eveneens verstaan de internationaal geregelde diensten over een lange afstand.