Context

Sociale Balans > Context

De jaarrekeningen geven de mogelijkheid aan iedere burger om zich een idee te vormen van de financiële toestand van een onderneming. De overheid wenste dat er een even precieze informatie beschikbaar zou zijn voor de tewerkstellingssituatie in de onderneming. Derhalve werd er op 4 augustus 1996 een Koninklijk Besluit aangenomen met betrekking tot de sociale balans.[1]

Concreet betekent dat bepaalde ondernemingen van de sector een sociale balans moeten opmaken als bijlage bij hun jaarrekeningen.

Sinds 1 december 2008 is een nieuw schema - het verkorte en volledig model - van toepassing.[2]

[1] KB 4 augustus 1996 met betrekking tot de sociale balans, BS 30 augustus 1996.

[2] KB 10 februari 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, BS 26 februari 2008.