Bijstandspolis

Ongeregeld vervoer > Bijstandspolis

Wettelijke basis: 

  • CAO 16 oktober 2007 betreffende de sociale programmatie van het rijdend personeel dat ongeregelde diensten, internationale pendeldiensten en/of internationale geregelde diensten uitvoert, algemeen verbindend verklaard bij KB 18 mei 2005, BS 10 juni 2008. 

Vanaf 1 januari 2008 moet aan de chauffeurs een bijstandspolis toegekend worden geldig tijdens hun beroepsverplaatsingen. Deze polis, afgesloten door de autocarondernemers, moet minstens de volgende waarborgen na ziekte of ongeval dekken:

  • transport en repatriëring zonder beperking;
  • medische kosten in het buitenland tot 125.000 euro per persoon;
  • medische nabehandelingskosten in België na een ongeval in het buitenland tot 6.250 euro per persoon;
  • bijstand in geval van overlijden;
  • vroegtijdige terugkeer vanuit het buitenland omwille van een dringende reden;
  • verblijfsverlenging of-verbetering omwille van medische redenen;
  • opsporings- en reddingskosten in het buitenland tot 3.750 euro per persoon;
  • doorgeven van dringende boodschappen;
  • opsturen van een vervangingschauffeur in geval van medische onbeschikbaarheid.