Tussenkomst in de Kosten voor het Behalen van het Rijbewijs en voor het Geneeskundig Toezicht

Sinds 1 januari 2016 hebben de arbeid(st)ers recht op de terugbetaling van de reële administratieve kosten voor het behalen van het rijbewijs en van de reële medische kosten voor het behalen van het rijgeschiktheidsattest (de vroegere medische schifting). De terugbetaling is evenwel als volgt geplafonneerd[1]:

Reële medische kosten voor het medisch onderzoek voor het behalen van het rijgeschiktheidsattest: 

  • honoraria van de oogarts: 39,66 euro;
  • honoraria van de arts: 42,14 euro.

Reële administratieve kosten voor het behalen van het rijbewijs D(E): 35 euro

Sinds 1975 heeft het Sociaal Fonds meerdere beroepsopleidingscentra opgericht in samenwerking met VDAB, FOREM en Bruxelles Formation. De geslaagde cursisten die aangeworven worden hebben eveneens recht op de terugbetaling van de bovenvermelde kosten. De werkgever die een ex-cursist vol- of deeltijds aanwerft en in dienst houdt gedurende een ononderbroken periode van minstens drie maanden kan echter op zijn beurt via het Sociaal Fonds de terugbetaling krijgen van de bovenvermelde kosten. Deze zijn overeenkomstig de CAO van 21 mei 2001 op dezelfde manier geplafonneerd. De terugbetaling aan de werkgever wordt uitgevoerd op basis van bewijsstukken en een door de beide partijen ingevuld en ondertekend aanvraagformulier dat kan gedownload worden van de website van het Sociaal Fonds (zie nuttige adressen).

[1] CAO 17 december 2015 betreffende de tussenkomst in de kosten van aflevering van het rijbewijs en in de kosten van de geneeskundige schifting.