Preventief Alcohol- en Drugsbeleid

CAO nr. 100 en het preventief alcohol- en drugsbeleid

De Nationale Arbeidsraad heeft op 01/04/2009 de CAO nr. 100 gesloten waarbij, om functioneringsproblemen ten gevolge van alcohol- en drugsgebruik op de werkvloer te voorkomen en/of vroegtijdig te verhelpen, de werkgever verplicht wordt om een preventief alcohol- en drugsbeleid uit te werken en deze integraal op te nemen in het algemeen welzijnsbeleid van de onderneming.

De werkgever moet in een eerste fase verplicht een beleidsverklaring opstellen die de uitgangspunten en doelstellingen bevat van het preventief alcohol- en drugsbeleid dat op ondernemingsvlak zal gevoerd worden. Vervolgens kan de werkgever, indien hij dit wenst, overgaan tot de facultatieve fase van uitwerking van dit beleid. De werkgever moet dit verwezenlijkt hebben ten laatste tegen 01/04/2010.

Rekening houdend met de uiteenlopende noden van de verschillende ondernemingen, stelt het ICB een toelichtende nota met vier verschillende modellen van beleidsverklaring aan de sector ter beschikking. De nota kan hier gratis gedownload worden.