Arbeidsmarkt

Cijfers > Tewerkstelling

Arbeidsmarkt 

Het ICB wenste een eigen arbeidsmarktstudie te ontwikkelen en heeft zijn doel bereikt. Voortaan verbindt het instituut zich ertoe de statistische gegevens jaarlijks te actualiseren om de verschillende evoluties te kunnen volgen. CBE evalueert momenteel de impact van de crisis van COVID-19 op deze markt. Hieronder vindt u een samenvatting van onze belangrijkste conclusies. 

De sector in het algemeen

In 2019 bestond de particuliere autobus- en touringcarsector uit 447 bedrijven en werden er 11.588 chauffeurs tewerkgesteld, verdeeld over de verschillende subsectoren (geregeld, bijzonder geregeld en ongeregeld vervoer). 

De sector heeft een toenemend aantal werknemers ouder dan 55 jaar

In de loop der jaren werd de particuliere autobus- en autocarsector geconfronteerd met een vergrijzing van de chauffeurspopulatie en dit zal op korte termijn zeker niet veranderen. De gemiddelde leeftijd van onze chauffeurs is inderdaad tussen 2008 en 2019 met 4 jaar gestegen tot 51,5 jaar in 2019. De sector vergrijst o.a. omdat 26% van de nieuwe rekruten ouder is dan 55 jaar en steeds minder chauffeurs onder de 55 jaar de weg vinden naar de sector. De gemiddelde leeftijd van de nieuwe chauffeurs bedraagt 47 jaar. 

De sector is voornamelijk mannelijk en wordt verrijkt door de verschillende nationaliteiten


Het aantal vrouwelijke chauffeurs wijzigt nauwelijks en schommelt rond de 11%. We willen echter wijzen op een grotere diversiteit met betrekking tot de nationaliteit van onze chauffeurs. In 11 jaar tijd is het aandeel van onze chauffeurs uit andere landen bijna verdubbeld, ook al zijn de meeste van onze chauffeurs Belg. 

De activiteit in de sector resulteert in meer voltijdse contracten 

Voltijdse en deeltijdse contracten vertegenwoordigen respectievelijk 70% en 30% van de totale contracten. Het aandeel van de voltijdse contracten met meer dan 225 werkdagen per jaar neemt echter af, terwijl het aandeel van de deeltijdse contracten met meer dan 150 werkdagen per jaar toeneemt. Dit betekent dat steeds minder chauffeurs op fulltime basis werken en steeds meer deeltijds. Het aantal voltijdse equivalenten in de sector bedraagt 7389. 

Hieronder vindt u de resultaten van onze analyses