Beroepsclassificatie

Garagepersoneel > Beroepsclassificatie

De beroepsclassificatie van het garagepersoneel ligt vervat in CAO 29 april 2014.[1]

Het garagepersoneel wordt in tien categorieën ingedeeld in functie van de hoofdactiviteit waaronder de door hen uitgevoerde activiteiten vallen, de aard van de uitgevoerde werken, de beroepsbekwaamheid en de graad van zelfstandigheid bij de uitvoering van de werken.

Aan deze functieklassen worden referentiefuncties toegewezen. Deze referentiefuncties zijn ijkpunten dienstig bij het toewijzen aan een functieklasse van bestaande, nieuwe of gewijzigde functies zoals ze kunnen voorkomen in de ondernemingen die onder het Paritair Comité Garagepersoneel onderworpen zijn.

Deze referentiefuncties zijn verschillend naargelang de activiteit van de onderneming.

Hierna volgt een opsomming van de verschillende referentiefuncties behorende tot de verschillende activiteiten van ondernemingen.

Categorie A.1.

Tot categorie A.1. behoort de arbeider die geen bijzonder kennis, ondervinding of bepaalde fysische geschiktheid moet bezitten. Hij heeft geen specifieke vorming nodig en voert de eenvoudigste werken uit waarvoor slechts het volgen van uitvoeringsonderrichtingen wordt vereist. Hij voert bovendien geen andere taken uit dan:

 • pompbediende
 • wasser
 • portier

Categorie A.1.1.

Tot categorie A.1.1. behoort de arbeider, zoals omschreven onder A.1. en die 10 jaar anciënniteit heeft in de onderneming.

Categorie A.1.2.

Tot categorie A.1.2. behoort de arbeider, zoals omschreven onder A.1. en die 20 jaar anciënniteit heeft in de onderneming.


Categorie A.2.

Tot de categorie A.2. behoort de arbeider die geen bijzonder kennis, ondervinding of bepaalde fysische geschiktheid moet bezitten. Hij heeft geen specifieke vorming nodig en voert de eenvoudigste werken uit waarvoor slechts het volgen van uitvoeringsonderrichtingen wordt vereist. Worden in deze categorie ingedeeld;

 • de vager
 • de nachtwaker
 • de wasser van onderdelen
 • de glanzer van nieuwe voertuigen
 • de hulpmonteur banden
 • de chauffeur

Catergorie A.2.1.

Tot categorie A.2.1 behoort de arbeider, zoals omschreven onder A.2. en die 10 jaar anciënniteit heeft in de onderneming.

Categorie A.2.2.

Tot de categorie A.2.2 behoort de arbeider, zoals omschreven onder A.2. en die 20 jaar anciënniteit heeft in de onderneming.

Categorie B.1.

Tot de categorie B.1. behoren volgende referentiefuncties voor volgende activiteiten:

 • personen- en lichte bedrijfswagens < 3,5 ton: hulpmecanicien;
 • bedrijfs- en vrachtwagens vanaf 3,5 ton: hulpmecanicien;
 • logistiek en magazijn: magazijnmedewerker;
 • koetswerk: voorbereider spuiter en voorbereider plaatbewerker;
 • bandenmontage: bandenmonteur;
 • fastfitter: fastfitter junior.

Categorie B.2.

Tot de categorie B.2. behoren volgende referentiefuncties voor volgende activiteiten:

 • personen- en lichte bedrijfswagens < 3,5 ton: onderhoudsmecanicien;
 • brom-, motorfietsen en scooters: onderhoudsmecanicien;
 • bedrijfs- en vrachtwagens vanaf 3,5 ton: onderhoudsmecanicien;
 • depannage: takelaar < 3,5 ton;
 • bandenmontage: bandenmonteur hersteller;
 • fastfitter: fastfitter monteur.

Categorie C.1.

Tot de categorie C.l. behoren volgende referentiefuncties voor volgende activiteiten:

 • personen- en lichte bedrijfswagens < 3,5 ton: mecanicien;
 • brom-, motorfietsen en scooters: mecanicien;
 • bedrijfs- en vrachtwagens vanaf 3,5 ton: mecanicien;
 • logistiek en magazijn: magazijnhouder;
 • depannage: pechverhelper;
 • koetswerk: plaatwerker en spuiter;
 • fastfitter: fastfitter elektronica.

Categorie C.2.

Tot de categorie C.2. behoren volgende referentiefuncties voor volgende activiteiten:

 • personen- en lichte bedrijfswagens < 3,5 ton: specialist;
 • bedrijfs- en vrachtwagens vanaf 3,5 ton: specialist
 • logistiek en magazijn: magazijnmeester;
 • depannage: takelaar-berger (alle tonnages);
 • koetswerk: koetswerkbouwer en autoschadehersteller.

Categorie D.1.

Tot de categorie D1 behoren volgende referentiefuncties voor volgende activiteiten:

 • personen- en lichte bedrijfswagens < 3,5 ton: technicus;
 • brom-, motorfietsen en scooters: technicus;
 • bedrijfs- en vrachtwagens vanaf 3,5 ton: technicus;
 • depannage: mobiele technicus (wegenwachter).

Categorie D.2.

Tot de categorie D2 behoren volgende referentiefuncties voor volgende activiteiten:

 • personen- en lichte bedrijfswagens < 3,5 ton: technicus buiten categorie;
 • bedrijfs- en vrachtwagens vanaf 3,5 ton: technicus buiten categorie.

De omschrijving van de referentiefuncties werden als bijlage gevoegd bij CAO van 22 april 2010. Ze is ook beschikbaar bij het secretariaat van het ICB of van het FBAA.


[1] CAO 29 april 2014 inzake de beroepenclassificatie.