Afscheidspremie

Vanaf 1 januari 1977 betalen de werkgevers aan de arbeid(st)ers, die de onderneming verlaten, een afscheidspremie. Het minimumbedrag van deze premie bedraagt[1]:

Arbeid(st)ers die werden ontslagen vanaf 50 jaar, omdat hun bewijs van geneeskundige schifting werd geweigerd: 49,58 euro

Arbeid(st)ers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt: 74,37 euro

De premie wordt betaald samen met de laatste loonafrekening.

[1] Art. 3 CAO 28 februari 1977 betreffende de toekenning van een afscheidspremie in de sector van de ondernemingen van openbare en speciale autobusdiensten en autocarondernemingen.