Verkort Model

Sociale Balans > Verkort Model

Naast het volledig model van de sociale balans bestaat er een verkort model van de sociale balans voor de kleine ondernemingen. Kleine ondernemingen zijn vennootschappen die geen der volgende criteria overschrijden:

  • jaargemiddelde van het personeelsbestand : 50
  • jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde : 7.300.000 EUR
  • balanstotaal : 3.650.000 EUR tenzij het jaargemiddelde van het personeelbestand meer dan 100 bedraagt.

Het verkort model bestaat uit twee pagina's (het volledig model telt er drie) en de fundamentele verschillen tussen de twee versies zijn de volgende:

  • in het eerste deel, verschijnt de rubriek "voordelen bovenop het loon" en de rubriek "uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen "niet meer;
  • in het tweede deel, worden de ingetreden en uitgetreden werknemers niet verdeeld volgens de aard van de arbeidsovereenkomst noch volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst.