Vakbekwaamheid Ondernemers 2019

Wat?

Om rechtsgeldig een onderneming in het personenvervoer te kunnen uitbaten, moet de ondernemer over een bewijs van vakbekwaamheid beschikken. Zoals vermeld in onze brochure over toegang tot het beroep en tot de markt moet u daarvoor examen afleggen bij een door de overheid aangestelde examencommissie. 

Dit examen bestaat uit een schriftelijke en een mondelingen proef. De praktische organisatie ervan is toevertrouwd aan het ITLB. Meer informatie over het examen vindt u terug op hun website (Vakbekwaamheid → Examen → Personenvervoer).

Opleiding

Om u optimaal voor te bereiden voor deze examens organiseert het ITLB (in samenwerking met het ICB) jaarlijks een aantal cursussen. De cursussen gaan door eind januari-begin februari. U bent niet verplicht de cursussen te volgen om een eerste keer aan het examen deel te nemen. Wanneer u echter niet slaagt na de eerste en tweede zittijd bent uw wel verplicht om deel te nemen.

Het lesprogramma bestaat uit 2 delen. Het eerste deel betreft een aantal algemene vakken die gezamenlijk voor de ondernemers uit het goederenvervoer en uit het personenvervoer georganiseerd worden. Het betreft onderstaande vakken:

Lesprogramm vakbekwaamheid ondernemer 2019
Titel Lesuren
Burgerlijk recht 3
Belastingsrecht 6
Betalings- en financieringstechnieken 6
Boekhouding - Financiële analyse 14
Verzekeringen 4
Veiligheid op de weg+verkeersregels 6

Het tweede deel bestaat uit een aantal vakken die specifiek op het personenvervoer gericht zijn:

Lesprogramm vakbekwaamheid ondernemer 2019
Titel Lesuren
Algemene introductie tot de sector 4
Vervoersovereenkomst 2
Actuele juridische thema's 5
Arbeidsreglementering 5
Reglementering personenvervoer 4
Multilaterale akkoorden 4
Overeenkomsten met de overheid: geregeld vervoer 3
Overeenkomsten met de overheid: schoolvervoer 3
Rij-en rusttijden en de tachograaf 5
Basiskennis voertuigtechniek 6
BTW in het personenvervoer 2
Transporteconomie 2
Marketing & Communicatie 2
Prijsvorming 5
Kostprijsberekening 8
Autocartoerisme 4
Regelgeving mbt reisorganisatie 4

Waar en wanneer ?

De algemene vakken gaan door te Syntra Mechelen van 21 januari 2019 tot en met 30 januari 2019.

De specifieke vakken gaan door bij het ITLB van 31 januari 2019 tot en met 12 februari 2019.

De lessen vinden iedere werkdag plaats van 8u.30 tot 15u.00 of tot 17u.00.

Inschrijven

Inschrijven voor de lessen kan door het inschrijvingsformulier hieronder in te vullen en terug te mailen naar info@itlb.be. 

Meer informatie? Bel of mail ons gerust!