Vakbekwaamheid Ondernemers 2020

Wat?

Om rechtsgeldig een onderneming in het personenvervoer te kunnen uitbaten, moet de ondernemer over een bewijs van vakbekwaamheid beschikken. Zoals vermeld in onze brochure over toegang tot het beroep en tot de markt moet u daarvoor examen afleggen bij een door de overheid aangestelde examencommissie. 

Dit examen bestaat uit een schriftelijke en een mondelingen proef. De praktische organisatie ervan is toevertrouwd aan het ITLB. Meer informatie over het examen vindt u terug op hun website (Vakbekwaamheid → Examen → Personenvervoer).

Opleiding

Om u optimaal voor te bereiden voor deze examens organiseert het ITLB (in samenwerking met het ICB) jaarlijks een aantal cursussen. De cursussen gaan door eind januari-begin februari. U bent niet verplicht de cursussen te volgen om een eerste keer aan het examen deel te nemen. Wanneer u echter niet slaagt na de eerste en tweede zittijd bent uw wel verplicht om deel te nemen.

Het lesprogramma bestaat uit 2 delen. Het eerste deel betreft een aantal algemene vakken die gezamenlijk voor de ondernemers uit het goederenvervoer en uit het personenvervoer georganiseerd worden. Het betreft onderstaande vakken:

Lesprogramm vakbekwaamheid ondernemer 2019
Titel Lesuren
Burgerlijk recht 3
Belastingsrecht 6
Betalings- en financieringstechnieken 6
Boekhouding - Financiële analyse 14
Verzekeringen 4
Veiligheid op de weg+verkeersregels 6

Het tweede deel bestaat uit een aantal vakken die specifiek op het personenvervoer gericht zijn: 

Lesprogramm vakbekwaamheid ondernemer 2019
Titel Lesuren
Algemene introductie tot de sector 4
Vervoersovereenkomst 2
Regelgeving mbt reisorganisatie 4
Actuele juridische thema's 3
Arbeidsreglementering 5
Reglementering personenvervoer 4
Multilaterale akkoorden 4
Overeenkomsten met de overheid: geregeld vervoer 3
Overeenkomsten met de overheid: schoolvervoer 3
Rij-en rusttijden en de tachograaf 5
Basiskennis voertuigtechniek 6
BTW in het personenvervoer 4
Transporteconomie 2
Marketing & Communicatie 4
Kostprijsberekening en prijszetting 8
Autocartoerisme 4
HR-beleid 4

Vrijstellingen

De reglementering maakt het mogelijk dat voor een aantal diploma's een vrijstelling van een gedeelte van het examen kan verleend worden. Het gaat daarbij om volgende diploma's:

  1. Bachelor/master in de rechten
  2. Bachelor/master in de economische wetenschappen, de toegepaste
  3. Economische wetenschappen, de handelswetenschappen of
  4. Handelsingenieur
  5. Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde
  6. Bachelor in het bedrijfsmanagement(richting accountancy en fiscaliteit)
  7. Bachelor in bedrijfsmanagement (richting rechtspraktijk)
  8. Master of science in accountancy en het revisoraat
  9. Gegradueerde in het boekhouden
  10. Gegradueerde in de fiscale wetenschappen

Kandidaten die de vrijstellingen voor het examen wensen in te roepen, zijn vrijgesteld van de desbetreffende lessen (het schema met de lessen waarvoor men vrijgesteld is zal in januari samen met het lesprogramma worden opgestuurd). Kandidaten moeten daartoe wel bij het inschrijvingsformulier een afschrift te voegen van hun diploma. Voor praktische informatie hieromtrent dient u contact op te nemen met het ITLB (info@itlb.be).

Waar en wanneer ?

De algemene vakken (samen met vrachtvervoer) gaan door te Syntra Mechelen van 20 januari 2020 tot en met 29 januari 2020. De specifieke vakken voor personenvervoer gaan door bij het ITLB van 30 januari 2020 tot en met 12 februari 2020.

De lessen vinden in principe iedere werkdag plaats van 8u.30 tot 15u.00 of tot 17u.00.

Inschrijven

Om u in te schrijven voor de sessies dient u een mailtje te zenden naar info@itlb.be of het ITLB te bellen op 02/2343010.

Digitaal cursusmateriaal

Voor enkele vakken is digitaal cursusmateriaal beschikbaar, met name:


Meer informatie? Bel of mail ons gerust!