Loonstelsel

Garagepersoneel > Loonstelsel

Het garagepersoneel, tewerkgesteld in de personenvervoerbedrijven, valt eveneens onder de bevoegdheid van het Nationaal Paritair Comité voor het Vervoer.

In de bedrijven voor personenvervoer worden echter wel de beroepsclassificatie en de basisuurlonen van het Paritair Comité nr.112 (garagebedrijf) toegepast.[1]

CAO 22 april 2010 voert een nieuwe beroepsclassificatie in die van toepassing is sinds 1 september 2010.[2]

Op 1 juli 2017 worden de minimumlonen (spanning 100) en de reële lonen van het garagepersoneel aangepast aan het sociaal akkoord 2017-2018. Hieronder de minimumlonen van toepassing vanaf 1 juli 2017[3]:

[1] Art. 2 CAO 23 oktober 1990 met betrekking tot de vaststelling van de uurlonen van het garagepersoneel.

[2] CAO 22 april 2010 inzake beroepenclassificatie (vervangt CAO 23 maart 1993 inzake beroepenclassificatie, algemeen verbindend verklaard bij KB 23 november 2000, BS 8 maart 2001).

[3] CAO 10 juni 2010 inzake uurlonen, algemeen verbindend verklaard bij KB 10 oktober 2010, BS 9 november 2010.