Indicatoren Autocarsector

Kostprijs

Sinds 2007 stelt het ICB een kostprijsindex op voor het ICB nationaal en internationaal ongeregeld personenvervoer over de weg. De index wordt opgesteld voor zes type reizen met elk hun specifieke kostenstructuur, i.e. dagtoerisme, internationale verblijfreizen van maximum 6 dagen, internationale verblijfreizen van meer dan 6 dagen, internationale pendel, skireizen en receptief toerisme van 12 dagen. Op 1 januari 2015 werd de methodologie licht aangepast. Zo werd er rekening gehouden met neiuwe kostenposten (Add blue, verplichte nascholing, ...) en werd de berekening van een aantal bestaande kostenposten gewijzigd. Daarom werd ook de basis van het indexcijfer veranderd naar 100 voor 31/12/2014.

De evolutie van de kostprijsindex (basis 31/12/2006 én basis 1/12/2014) vanaf 2008 en de gedetailleerde indices van de laatste maand kunt u hieronder downloaden.

Conjunctuur

In 2014 werd een nieuwe conjunctuurenquête voor de sector van de ongeregelde diensten gelanceerd. Details over de dataverzameling en de berekening vindt u bij onze publicaties. De ruwe data kunt u hieronder downloaden.

Kerncijfers

Op vraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer verzamelt het ICB enkele belangrijke cijfers over de sector van het ongeregeld vervoer die niet in administratieve bronnen voor handen zijn. De cijfers moeten wetenschappelijk onderzoek over de sector mogelijk maken en de kennis van de sector in het algemeen vergroten. De enquête vervangt de zware administratieve verplichtingen van vroeger. Een rapport over de cijfers van 2014 en 2015 kan hier geraadpleegd worden. De ruwe cijfers kunt u hieronder downloaden.