Kostprijsontwikkeling

Kostprijsindices Autocarsector

Sinds 2007 stelt het ICB een kostprijsindex op voor het ICB nationaal en internationaal ongeregeld personenvervoer over de weg. De index wordt opgesteld voor zes type reizen met elk hun specifieke kostenstructuur, i.e. dagtoerisme, internationale verblijfreizen van maximum 6 dagen, internationale verblijfreizen van meer dan 6 dagen, internationale pendel, skireizen en receptief toerisme van 12 dagen. Op 1 januari 2015 werd de methodologie licht aangepast. Zo werd er rekening gehouden met neiuwe kostenposten (Add blue, verplichte nascholing, ...) en werd de berekening van een aantal bestaande kostenposten gewijzigd. Daarom werd ook de basis van het indexcijfer veranderd naar 100 voor 31/12/2014.

De evolutie van de kostprijsindex (basis 31/12/2006 én basis 1/12/2014) vanaf 2008 en de gedetailleerde indices van de laatste maand kunt u hieronder downloaden.

Kostprijsindices Geregeld en Bijzonder Geregeld Vervoer

Under construction...