Toepassingsgebied

Rij- en Rusttijden > Buiten de EU > Toepassingsgebied

AETR

AETR is van toepassing, voor het gehele traject, op alle internationaal vervoer uit en/of naar landen die geen lid zijn van de EU, maar die wel de AETR geratificeerd/ondertekend hebben. Zij is eveneens van toepassing op het internationaal vervoer tussen twee EU-landen, wanneer daarbij een land dat de AETR geratificeerd/ondertekend heeft, getransiteerd wordt.

Wanneer een deel van het traject loopt over het grondgebied van een land dat de AETR niet geratificeerd heeft, is de nationale wetgeving van dat land toepasselijk op dat gedeelte van het traject.

Verordening (EG) nr. 561/2006

Verordening (EG) nr. 561/2006 is van toepassing op het vervoer dat uitsluitend op het grondgebied van de EU plaatsvindt.

Wanneer het vervoer plaatsgrijpt tussen de EU-lidstaat en een derde land dat de AETR niet geratificeerd heeft, wordt de Verordening (EG) nr. 561/2006 toegepast op het deel van het traject dat plaatsvindt op het grondgebied van de EU.

Op het gedeelte van het traject dat loopt over het grondgebied van een derde land, wordt de nationale wetgeving van dat land toegepast.

Nochtans, indien het voertuig ingeschreven is in een niet EU-lidstaat, is AETR van toepassing op het grondgebied van de EU.

Samengevat:

  • wanneer over het grondgebied van een AETR-land gereden wordt (van, naar of in transit) is de AETR toepasselijk op gans het traject, met uitzondering van dat deel ervan dat over een derde land loopt.
  • op het deel van het traject dat over een derde land loopt, is altijd de eigen nationale reglementering van dat land van toepassing.

op vervoer op het grondgebied van de EU, is Verordening (EG) nr. 561/2006 van toepassing, behalve wanneer vanuit, naar of door een AETR-land gereden wordt, of wanneer een derde land getransiteerd wordt en het voertuig niet in de EU is ingeschreven.