Evoluties Geregelde Diensten

In deze publicatie analyseren we de recente veranderingen in de sector van de geregelde diensten in België. We presenteren de evolutie van het aantal afgelegde kilometers, het aantal VTE's en het omzetcijfer, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Op die manier proberen we een inschatting te maken van de effecten van de besparingsmaatregelen in het openbaar vervoer op de bedrijven en hun werknemers. In wat volgt behandelen we eerst de situatie van de bedrijven die opdrachten uitvoeren voor de VVM. Daarna bespreken we de evoluties voor de bedrijven die werken voor de SRWT-TEC.