Rusttijd

De tabel hieronder stelt de belangrijke bepalingen van de Verordening (EG) nr. 561/2006 voor over de rusttijd[1]:

 • Rust = iedere ononderbroken periode waarin een bestuurder vrijelijk over zijn tijd kan beschikken

DAGELIJKSE RUSTTIJD

Dagelijkse rusttijd 1 chauffeur 

 • = de dagelijkse periode waarin een bestuurder vrijelijk over zijn tijd kan beschikken, en die een "normale dagelijkse rusttijd" en een « verkorte dagelijkse rusttijd omvat.
 • normale dagelijkse rusttijd:

*een periode van rust van ten minste 11 uur

*de normale dagelijkse rusttijd kan ook worden opgesplitst in twee perioden, waarvan de eerste ten minste drie ononderbroken uren bedraagt en de tweede ten minste negen ononderbroken uren bedraagt. In dit geval, wordt de minimale rusttijd 12 u.

 • verkorte dagelijkse rusttijd:

de rusttijd mag verminderd worden tot minimum 9 opeenvolgende uren maximum 3 keer per week. De 2 ontbrekende uren moeten niet ingehaald worden.


! De normale dagelijkse rusttijd (11u of 3u + 9u) mag hooguit tweemaal door andere activiteiten onderbroken worden die niet langer dan 1 uur duren indien de voertuig per veerboot of per trein vervoerd wordt. Gedurende de normale dagelijkse rusttijd beschikt de bestuurder over een slaapfaciliteit.

! De dagelijkse rusttijd mag in een voertuig doorgebracht worden indien dit slaapfaciliteit biedt en het voertuig stilstaat.

Meervoudige bemanning 

 • = een situatie waarin er zich tijdens elke rijperiode tussen twee opeenvolgende dagelijkse rusttijden of tussen een dagelijkse rusttijd en een wekelijkse rusttijd ten minste twee bestuurders in het voertuig bevinden om het te besturen;
 • bij meervoudige bemanning is de aanwezigheid van een andere bestuurder of andere bestuurders gedurende het eerste uur facultatief, maar gedurende de resterende periode verplicht.
 • Dagelijkse rusttijd twee chauffeurs =
 • elke chauffeur moet van een dagelijkse rusttijd van ten minste 9 opeenvolgende uur genieten per periode van 30 uur (binnen de 30 uur na het einde van het laatste dagelijkse of wekelijkse rustperiode);
 • de rusttijd mag enkel genomen worden indien het voertuig stilstaat (anders gaat het om een pauze!) of buiten het voertuig.

WEKELIJKSE RUSTTIJD

 • Wekelijkse rusttijd = een wekelijkse periode waarin een bestuurder vrijelijk over zijn tijd kan beschikken, en die een "normale wekelijkse rusttijd" en een "verkorte wekelijkse rusttijd" omvat:
 • normale wekelijkse rusttijd =
 • een periode van rust van ten minste 45 uur die niet langer dan aan het einde van zes perioden van 24 uur mag beginnen te rekenen vanaf het einde van de vorige wekelijkse rusttijd.
 • ! Indien een bestuurder een ongeregelde vervoersdienst bestaande uit het internationale vervoer van passagiers verricht (minimum 24 uur in het buitenland) mag de bestuurder zijn wekelijkse rusttijd voor maximaal 12 opeenvolgende perioden van 24 uur na een eerdere normale wekelijkse rusttijd uitstellen ( zie de voorwaarden van de regel van de 12 dagen hierboven)
 • verkorte wekelijkse rusttijd =
 • een periode van rust van minder dan 45 uur die kan worden bekort tot minimaal 24 achtereenvolgende uren onder de volgende voorwaarden:
 • per periode van twee opeenvolgende weken moet een bestuurder ten minste:
 • twee normale wekelijkse rusttijden van 45 u, of
 • één normale wekelijkse rusttijd en één verkorte wekelijkse rusttijd van ten minste 24 uur nemen. De verkorting moet evenwel worden gecompenseerd door een equivalente periode van rust die voor het einde van de derde week na de betrokken week en bloc genomen moet worden.
 • Rust die wordt genomen ter compensatie van een verkorte wekelijkse rusttijd moet aansluitend op een andere rusttijd van ten minste negen uur worden genomen.

! Ingevolge een arrest van het Hof van Justitie (arrest van 20 december 2017 - Zaak C-102/16) mogen de chauffeurs de normale wekelijkse rusttijd (45uur) waarop zij recht hebben, niet aan boord van hun voertuig nemen.

De verkorte dagelijkse rusttijd en wekelijkse rusttijd (24 uur) mag onder bepaalde voorwaarden in een stilstaand voertuig worden doorgebracht. 

FCBO organiseert opleidingscursussen over de regelgeving betreffende de rij- en rusttijden en over het gebruik van de tachograaf. Deze cursus maakt deel uit van een permanent opleidingsprogramma in het kader van de hernieuwing van de vakbekwaamheid van de chauffeurs. Dit geeft recht op 7 kredietpunten.

Inlichtingen : 

FCBO - VZW Opleiding Car & Bus

Metrologielaan 8 - 1130 Brussel

Tél. 02 240 16 70 - Fax. 02 245 79 18

info@fcbo.be - www.fcbo.be


[1] Sedert 20 september 2010 werden de rij-en rusttijden voorzien binnen de AETR gelijkgesteld met de bepalingen van de verord. (EG) nr. 561/2006.