Rij- en rusttijden

Sociale Gids > Rij- en Rusttijden

Met ingang van 11 april 2007 worden de rij- en rusttijden vastgelegd door de verordening nr. 561/2006[1]. Een nieuwe Europese verordening met betrekking tot de tachygraaf heeft enkele wijzigingen aangebracht aan verordening 561/2006. Het koninklijk besluit van 17 oktober 2016[2] met betrekking tot de tachygraaf en de rij- en rusttijden verzekert de omzetting van het nieuwe reglement. 

De bepalingen voor de rij- en rusttijden uit de verordening gelden binnen de Europese Unie, Zwitserland en de Europese Economische Ruimte. De Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg (AETR)[3] is van toepassing op internationaal vervoer met als bestemming Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Bosnië-Herzegovina, Kazachstan, Kroatië, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Oekraïne, Oezbekistan, Rusland, Servië, Turkije, Turkmenistan, Wit-Rusland of Noorwegen. Deze landen zijn namelijk partij bij het AETR-verdrag.


[1] Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad, Publicatieblad van de Europese Unie, L 102/1, 11.4.2006.

[2] Koninklijk besluit van 17 oktober 2016 inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden, B.S., 24 oktober 2016.

[3] Wet 10 februari 1975 houdende goedkeuring van de Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg (AETR), Bijlage en Protocol van ondertekening, opgemaakt te Genève op 1 juli 1970, BS 12 juli 1978.