Jaarverslag & Strategisch Plan

Ons instituut > Jaarverslag & Strategisch Plan

Strategisch Plan

2015-2017

Het ICB heeft als taak de sector van het bezoldigd collectief personenvervoer over de weg te promoten en te ondersteunen. Om dit te bewerkstelligen stelt het Instituut elke 4 jaar een strategisch plan op waarin de verschillende taken worden gepreciseerd en, in de mate van het mogelijke, geconcretiseerd. 

Jaarverslag

verslag 2018


Het ICB stelt jaarlijks een activiteitenverslag op waarin de evolutie en stand van zaken van de projecten van het strategisch plan worden voorgesteld.