Financiële Indicatoren

Via een analyse van de jaarrekeningen van de bedrijven worden een aantal indicatoren verzameld die een inzicht geven in de financiële gezondheid van de sector, in de rendabiliteit en de toegevoegde waarde. De reeks met verzamelde indicatoren gaat in de meeste gevallen terug tot 2007 en geeft daardoor een goed beeld van de belangrijkste financieel-economische evoluties in de sector. Een analyse van de cijfers kunt u terugvinden in onze publicaties. De ruwe cijfers kunt u hieronder downloaden.