Subsidiewijzer > Personeel aanwerven > Doelgroepenkortingen > Vlaamse doelgroepenkortingen voor jongeren

3. Vlaamse doelgroepverminderingen voor jongeren

De Vlaamse overheid voorziet in verminderingen van de werkgeversbijdragen voor laaggeschoolde en middengeschoolde jongeren en leerlingen.

3.1 Laaggeschoolde jongeren

Alle werkgevers komen voor deze vermindering in aanmerking. De jongere werknemer moet wel aan een aantal cumulatieve voorwaarden voldoen:

  • jonger zijn dan 25 jaar op de laatste dag van het kwartaal van de indienstneming
  • geen diploma secundair onderwijs of geen studiegetuigschrift tweede leerjaar derde graad behaald hebben
  • bij VDAB geregistreerd zijn in Mijn Loopbaan met vermelding van de studiegegevens
  • in dienst treden na 30/06/2016

Bovendien mag het brutoloon tijdens de eerste 4 kwartalen niet hoger zijn dan € 7.500 per kwartaal en tijdens de daaropvolgende 4 kwartalen niet hoger dan € 8.100 per kwartaal. Indien tijdens een bepaald kwartaal deze grens overschreden wordt dan kan voor dat specifieke kwartaal geen korting toegepast worden.

De doelgroepvermindering kan voor maximum 8 kwartalen worden toegekend en bedraagt 1.000 euro per kwartaal. Meer informatie over deze regeling vindt u hier.

3.2 Middengeschoolde jongeren

Ook voor middengeschoolde jongeren is een korting voorzien. Om ervan te genieten met de jongere aan volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

  • jonger zijn dan 25 jaar op de laatste dag van het kwartaal van de indienstneming bij een werkgever
  • hoogstens een diploma secundair onderwijs of een studiegetuigschrift tweede leerjaar derde graad behaald hebben
  • bij VDAB geregistreerd zijn in Mijn Loopbaan (link is external) met vermelding van de studiegegevens
  • in dienst treden na 30/06/2016.

De loonvoorwaarden zijn dezelfde als bij de laaggeschoolde jongeren en de vermindering kan ook voor maximum 8 kwartalen worden toegekend. Het maximaal bedrag is wel wat hoger en bedraagt 1.150 euro per kwartaal. Meer informatie vindt u hier.

3.3 Leerlingen

Leerlingen zijn jongeren die een in opleiding zijn in een onderneming of vestiging die in het Vlaams Gewest ligt en een leerovereenkomsten hebben gesloten.

De loonvoorwaarden zijn dezelfde als bij laaggeschoolde en middensgeschoolde werknemers. De vermindering van de werkgeversbijdragen bedraagt 1.000 euro per kwartaal voor de volledige duur van de leerovereenkomst. Na afloop van die overeenkomst kan de werkgever, als hij de jongere verder in dienst houdt met een arbeidsovereenkomst, de doelgroepvermindering voor laaggeschoolde of middengeschoolde jongeren krijgen als de jongere op dat ogenblik voldoet aan voorwaarden die daarvoor werden gespecifieerd. Meer informatie vindt u hier.