Belangrijke Bepalingen

Rij- en Rusttijden > Buiten de EU > Belangrijke Bepalingen

Sedert 20 september 2010 werden de rij-en rusttijden van de AETR gelijkgesteld met de bepalingen van de verordening (EG) nr. 561/2006: