Evoluties Autocarsector

In samenwerking met de FOD Mobiliteit en Vervoer verzamelt het ICB enkele belangrijke cijfers over de sector van het ongeregeld vervoer die niet in administratieve bronnen voor handen zijn. De enquête vervangt de zware administratieve verplichtingen van vroeger. Rapporten over de cijfers van 2014 en 2015 kunnen hierondergeraadpleegd worden. De bruto cijfers vindt u hier.