Afwijkingen

Mits hij geen afbreuk doet aan de veiligheid van het wegvervoer mag de bestuurder, teneinde een geschikte stopplaats te kunnen bereiken, van de bepalingen van deze Verordening afwijken, voor zover dit nodig is om de veiligheid van personen, van het voertuig of van zijn lading te waarborgen. De bestuurder moet aard en reden van de afwijking op het registratieblad of op een afdruk van zijn controleapparaat aantekenen.