Rij- en rusttijden

Sociale Gids > Rij- en Rusttijden

Sinds 11 april 2007 zijn de regels voor de rij- en rusttijden die vastgesteld werden in Verordening (EG) nr. 561/2006[1] van toepassing. Door middel van KB 9 april 2007[2] werd uitvoering gegeven aan de regels uit de Verordening (EG) nr. 561/2006 (de "Sociale Verordening"). De bepalingen voor de rij- en rusttijden uit de verordening gelden binnen de Europese Unie, Zwitserland en de Europese Economische Ruimte. De Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg (AETR)[3] is van toepassing op internationaal vervoer met als bestemming Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Bosnië-Herzegovina, Kazachstan, Kroatië, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Oekraïne, Oezbekistan, Rusland, Servië, Turkije, Turkmenistan, Wit-Rusland of Noorwegen. Deze landen zijn namelijk partij bij het AETR-verdrag. 


[1] Verord. Raad en EP nr. 561/2006, 15 maart 2006, tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard, tot wijziging van verordening (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad, Pb.L. 11 maart 2006.

[2] KB 9 april 2007 houdende uitvoering van de verordening (EG) nr. 561/2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) 2135/98 van de Raad en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad, BS 11 april 2007.

[3] Wet 10 februari 1975 houdende goedkeuring van de Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg (AETR), Bijlage en Protocol van ondertekening, opgemaakt te Genève op 1 juli 1970, BS 12 juli 1978.