Inleiding

Sociale Verkiezingen > Inleiding

De sociale verkiezingen voor de oprichting en de vernieuwing van de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk moeten om de vier jaar gehouden worden.

In 2016 hebben de laatste sociale verkiezingen plaatsgevonden. Deze hadden tot doel de afgevaardigden van de werknemers te verkiezen voor de comités voor preventie en bescherming op het werk en de ondernemingsraden.

De volgende sociale verkiezingen zullen plaatshebben in 2020.[1]

In het kort:

De procedure duurt 150 dagen en kent twee belangrijke tijdstippen:

  • dag X = de dag van de aankondiging van de verkiezingsdag
  • dag Y = de verkiezingsdag
  • De procedure wordt 60 dagen vóór dag X (=X-60) opgestart en gebeurt in drie stappen:
  • de "voorprocedure"die loopt van dag X-60 tot dag X;
  • de verkiezing die loopt van dag X tot dag Y (=X + 90);
  • de verkiezingsdag (=Y).


[1] Art. 4 wet 28 juli 2011 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008, BS 12 september 2011.