De tachograaf

Rij- en Rusttijden > In de EU > De tachograaf

Het instrument dat de naleving van de hierboven vermelde bepalingen moet controleren is de tachograaf. De voorschriften in verband met dit apparaat werden vastgesteld in de Verordening (EG) nr. 3821/85.[1] Het KB 14 juli 2005 geeft uitvoering aan deze Europese reglementering.[2]


[1] Verord. Raad (EEG) nr. 3821/85, 20 december 1985, betreffende het controleapparaat in het wegvervoer, Pb.L., 31 december 1985. Gewijzigd door verord. Raad (EG) nr. 2135/98, 24 september 1998, tot wijziging van richtlijn 88/599/EEG betreffende standaardprocedures voor de controle op de toepassing van verordening (EEG) nr. 3820/85 en verordening (EEG) nr. 3821/85, Pb.L.274, 9 oktober 1998.

[2] KB 14 juli 2005 houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer, BS 26 juli 2005.